ยูโซเน็ต ลืมกันแล้วหรือ.?

ระหว่างที่ 2 รัฐวิสาหกิจไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)  (CAT) กำลังขะมักเขม้น เตรียมการประมูลแย่งชิงคลื่นความถี่ เพื่อทำ 5G กับเอกชน 3 ราย ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.นี้

สำนักข่าวรัชดา

ระหว่างที่ 2 รัฐวิสาหกิจไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)  (CAT) กำลังขะมักเขม้น เตรียมการประมูลแย่งชิงคลื่นความถี่ เพื่อทำ 5G กับเอกชน 3 ราย ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.นี้

บังเอิญก็นึกไปถึง “โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ยูโซเน็ต)” หรือ “เน็ตชายขอบ” ที่ใช้งบจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO)..ขึ้นมาทันที..

คงจำกันได้โครงการ “ยูโซเน็ต” ในพื้นที่ชายขอบ (โซน C+) เฟสแรก 3,920 หมู่บ้าน ด้วยวงเงิน 13,614 ล้านบาท ที่ กสทช.เปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ 5 พื้นที่ (โซน) รวม 10 สัญญา…

โดยหนึ่งในนั้น..มีชื่อ TOT มาเหมาเข่งรับงานติดตั้งไป 3 สัญญา รวมวงเงินกว่า 6,486 ล้านบาท แต่ผลงานกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า…แม้กสทช.กรุณาปรานีขยายสัญญาติดตั้งร่วมปี แต่ไม่สามารถดำเนินการได้

สุดท้ายกสทช.ต้องมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไป พร้อมสั่งปรับทีโอที 800 ล้านบาท ผลพวงการล้มเหลวของทีโอที  ทำให้โครงการเน็ตชายขอบ ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3,920 หมู่บ้าน 2.1 ล้านครัวเรือน มีประชาชนในพื้นที่บริการกว่า 6.3 ล้านคน ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย..!

ทำให้มีผู้เสียโอกาสกว่า 6 แสนครัวเรือน จำนวน 2.1 ล้านคน ที่สำคัญทำให้นโยบาย “เน็ตประชารัฐ” ของรัฐบาลที่โม้กันนักกันหนา…ไปไม่ถึงฝั่งฝัน..!!!

ทั้ง ๆ ที่เรื่องเก่ายัง “คาราคาซัง กะละมังรั่ว” แต่ท่านรมต.ดีอีเอส ‘ก็ยั๊งสั่งการ’ให้ TOT เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G ด้วยข้ออ้างว่า “เพื่อนำไปให้บริการเชิงสังคมพื้นที่ห่างไกลและชนบท” ตามนโยบาย “โครงการ 5G ประชารัฐ” อีกแล้วครับท่าน..!!

ก็ไม่รู้สินะว่า..คณะกรรมการกสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแลเงินกองทุน USO จะจัดการอย่างไร..เพราะผลพวงความล้มเหลวของ TOT ทำให้กองทุน USO ได้รับความเสียหายไปด้วย

นี่ยังไม่รวมถึงเงินกองทุน USO อีก 3,000 ล้านบาท ที่กสทช.เจียดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ “191 เบอร์เดียวทั่วไทย” ที่ไม่รู้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว..!?

เสร็จศึกประมูล 5G ก็หวังว่ากสทช.จะมาเก็บกวาด..เอาฝุ่นขยะออกจากซอกประตูสำนักงานฯ เพื่อให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า “กสทช.ม.44” เอาจริงนะ..!!

…อิ อิ อิ…