สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ADVANC มูลค่าสูงสุด 436.48 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ADVANC มูลค่าสูงสุด 436.48 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ADVANC 2 2,040,000 436,480 213.96
CPALL-F 2 3,234,300 228,381 70.61
KBANK-F 1 282,700 40,073 141.75
AOT 1 354,300 24,801 70
VGI 1 2,000,000 17,500 8.75
KTC 1 400,000 16,350 40.88
AOT-F
2 188,000 13,018 69.24
TU 1 194,600 3,559 18.29
AWC 1 550,000 3,121 5.68