SUSCO ปริมาณขายพุ่ง หนุนกำไรปี 62 โต 37% มาที่ 388 ลบ.

SUSCO ปริมาณขายพุ่ง หนุนกำไรปี 62 โต 37% มาที่ 388 ลบ. จากปีก่อนกำไร 284 ลบ.

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 1,393.834 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 134.994 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 10.72% อีกทั้ง บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 489.57 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกำไรจากการดำเนินงานในรอบปีที่สูงที่สุดของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 140.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.27 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น

คำค้น