สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 173.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 173.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 2,924,000 173,247 59.25
AOT 2 2,798,600 140,605 50.24
ADVANC 1 413,800 83,588 202
PTTEP 1 971,100 64,335 66.25
BH <XD> 1 420,000 46,620 111
PTTGC 1 1,674,600 46,470 27.75
SCB 1 729,100 44,293 60.75
KBANK-F 1 177,800 14,499 81.54
B-WORK
1 500,000 5,000 10
BBL-F 1 100 9 91.5