ตลท.ปลด SP หุ้น PPPM หลังส่งงบการเงินปี 62

ตลท.ปลด SP หุ้น PPPM หลังส่งงบการเงินปี 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย SP หุ้น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 31 มี.ค.63 หลังบริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว พร้อมขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินปี 2562 ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

คำค้น