ตัวเราเอง

วันนี้เป็นแกซิง บรรยากาศโดยทั่วไปยังแจ่มใส มีอุปสรรคจะได้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ การทุ่มเทกำลังกาย ใจ ควรคาดคะเนสังเกตให้ถ้วนถี่เสียก่อน


โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่มีใครให้โอกาสกับชีวิตเรา..

ได้ดีแท้เทียบเท่า…“ตัวเราเอง”

วันนี้เป็นแกซิง บรรยากาศโดยทั่วไปยังแจ่มใส มีอุปสรรคจะได้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ ธุรกิจวันนี้ การทุ่มเทกำลังกาย ใจ และเงินทุนต่อธุรกิจหรือการงานนั้นควรคาดคะเนสังเกตให้ถ้วนถี่เสียก่อน

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTEP หรือ PTT

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ IVL และ SPRC

คติวันนี้ “สร้างการรอบรู้..เพื่อชีวิตรอบคอบ”

Back to top button