สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 เม.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 เม.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PTTGC 3,703,100 115,417,925 7.19%
PTT 7,101,800 216,552,050 6.31%
EA 387,500 12,944,050 6.28%
BH 76,800 8,726,400 5.97%
PTTEP 1,009,000 67,557,250 4.73%
BBL 345,000 34,387,500 3.82%
TKN 200,000 1,070,000 3.18%
BGRIM 600,000 23,735,000 2.91%
BTS 1,750,000 15,587,500 2.82%
KTC 250,000 6,743,750 2.80%
AOT 1,127,800 56,654,125 2.69%
BANPU-R 667,000 3,556,745 2.48%
SIRI 1,000,000 600,000 2.35%
GULF 225,000 33,627,000 2.34%
ADVANC 275,900 54,406,350 2.32%
TRUE 3,505,000 10,815,800 2.15%
CRC 437,300 12,097,225 2.14%
MTC 538,800 17,788,450 1.80%
KBANK 247,500 22,331,875 1.71%
IVL 625,600 13,350,040 1.62%
JAS 2,018,000 10,120,900 1.55%
MBK 15,000 195,000 1.55%
CBG 54,500 3,490,875 1.44%
MINT 585,000 9,793,500 1.43%
TMB 8,196,100 7,040,607 1.43%
BEAUTY 2,000,000 2,620,000 1.42%
HMPRO 500,000 5,520,000 1.34%
KTB 600,000 6,870,000 1.26%
SPALI 100,000 1,520,000 1.18%
CPALL 332,000 20,251,000 1.05%
KCE 520,800 7,449,600 1.04%
SCC 37,000 11,842,600 1.01%
THAI 30,000 96,000 0.96%
GPSC 213,000 12,164,950 0.92%
CPF 400,000 9,833,540 0.91%
ERW 100,000 239,000 0.87%
ESSO 320,000 1,380,800 0.77%
INTUCH 131,400 6,577,200 0.75%
WHAUP 38,500 157,080 0.73%
EGCO 7,200 1,654,000 0.60%
SGP 5,000 38,000 0.60%
SAWAD 132,700 5,196,425 0.57%
TOP 201,500 6,298,875 0.55%
MINT-R 220,000 3,656,380 0.54%
GFPT 12,400 106,020 0.50%
HANA 18,000 413,300 0.49%
BCP-R 9,700 147,450 0.48%
CPN 56,000 2,328,750 0.45%
RATCH 25,000 1,443,750 0.44%
COM7 103,000 1,687,400 0.43%
PTG 74,600 708,840 0.40%
BJC 20,000 805,000 0.39%
THANI 166,800 588,870 0.34%
SCB 59,600 4,080,750 0.32%
CENTEL 6,000 91,900 0.30%
BTS-R 165,200 1,470,280 0.27%
BEM 100,000 775,000 0.25%
SCB-R 45,600 3,136,800 0.25%
SPRC 100,000 440,000 0.24%
TCAP-R 13,100 429,025 0.23%
SAWAD-R 49,000 1,984,975 0.21%
TISCO-R 14,600 1,017,600 0.19%
KTB-R 71,900 817,650 0.15%
BH-R 1,500 170,500 0.12%
EGCO-R 1,300 297,700 0.11%
TCAP 6,000 198,000 0.10%
BDMS 24,000 451,600 0.08%
LH 40,000 266,000 0.08%
MAJOR 3,100 41,130 0.08%
TFG 9,000 29,340 0.08%
TMB-R 473,700 397,877 0.08%
IRPC 100,000 214,000 0.07%
QH 30,000 55,450 0.07%
PTTGC-R 25,800 804,825 0.05%
DTAC 4,300 170,175 0.04%
TU-R 6,600 91,080 0.03%
BEM-R 6,700 51,280 0.02%
DTAC-R 1,300 48,800 0.01%
SCC-R 500 159,600 0.01%
STA 1,000 11,100 0.01%
TOP-R 2,200 68,975 0.01%
INTUCH-R 100 4,825 0.00%
PTT-R 3,200 97,300 0.00%
TASCO-R 100 1,700 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น