PTG ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

PTG ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี! สำหรับแท็กซี่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การรักษาความสะอาดตัวเราและสิ่งรอบตัวให้ปราศจากเชื้อโรค เป็นสิ่งสำคัญ ทาง PT Station ได้จัดจุดให้บริการ “พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19” เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ฟรี! สำหรับแท็กซี่ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่สถานีบริการ LPG PT ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (สำหรับรถบ้านทั่วไปสอบถามได้ที่จุดบริการ) โดยเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 เม.ย.63 นี้ ซึ่งจะมี สถานีบริการ LPG PT (ปั๊มแก๊ส) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 37 แห่งให้บริการ

คำค้น