สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BAM มูลค่าสูงสุด 44.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BAM มูลค่าสูงสุด 44.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BAM <XD> 1 2,000,000 44,400 22.2
PTTEP 1 100,000 8,400 84
SCC <XD> 2 18,800 6,054 322
BKD 1 2,000,000 4,000 2
KTB <XD>
1 300,000 3,480 11.6
TMB <XD> 1 2,000,000 1,800 0.9