ด่วน! “มท.” สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 4 เท่ากันทั่วปท.ถึง 30 เม.ย.

ด่วน! "กระทรวงมหาดไทย" กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด คุมเข้ม "โควิด-19" สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 4 ทุ่ม-ตี 4 เท่ากันทั่วประเทศ ถึง 30 เม.ย.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ และข้อกำหนดฯ รวมทั้งมติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

โดยให้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของแต่ละจังหวัด อีกทั้งดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค. เบื้องต้นถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ส่วนกำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ไม่เกิดความสับสนต่อประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอผลการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ซึ่งเป็นสาระสำคัญในประเด็นการควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข) ที่จะนำเสนอต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศ

พร้อมกันนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์ของจังหวัดไว้ด้วย