สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 เม.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 50,709 855,455 67.86%
GULF 2,807,100 108,779,000 6.42%
GLOBAL 382,600 5,083,360 5.89%
HANA 101,000 2,600,750 5.81%
AEONTS 17,000 1,953,500 5.01%
SAT 15,000 149,250 4.83%
BTS 1,200,000 13,160,000 4.26%
CENTEL 127,000 2,743,200 4.00%
BAY 8,800 188,320 3.89%
PTTEP 535,700 41,491,750 3.71%
BGRIM 384,400 16,981,200 3.15%
MAJOR 83,700 1,140,160 3.03%
PTT 1,576,800 53,863,475 2.98%
AOT 400,300 23,871,175 2.89%
BFIT 70,000 1,855,000 2.78%
BANPU 693,800 3,869,580 2.77%
TISCO 495,300 36,191,450 2.68%
ERW 887,100 2,589,932 2.52%
KBANK 338,900 29,617,375 2.44%
PTTGC-R 400,000 14,550,000 2.40%
CPN 411,000 19,818,125 2.34%
IVL 445,400 11,890,700 2.31%
CIMBT 33,700 19,209 2.29%
BEC 1,000,600 4,981,590 2.09%
AAV 2,500,000 4,810,000 2.06%
SAWAD 169,100 8,904,575 1.95%
ADVANC 97,400 19,380,550 1.80%
GPSC 497,200 34,420,400 1.76%
HMPRO 395,300 5,394,260 1.74%
BJC-R 54,700 2,263,225 1.70%
THAI 100,000 710,000 1.70%
TMB 1,515,300 1,378,923 1.62%
PLANB 458,000 2,042,540 1.54%
KTC 100,000 3,125,000 1.52%
TOP 215,800 8,502,050 1.46%
SIRI 1,000,000 690,000 1.43%
GPSC-R 400,000 27,662,500 1.42%
CPALL-R 1,000,000 67,700,000 1.37%
SPRC 515,100 2,575,500 1.36%
SCC 25,300 8,323,700 1.33%
CPF 697,500 19,527,425 1.31%
PTTGC 191,300 7,100,925 1.15%
CPF-R 600,000 16,750,000 1.13%
MAKRO 4,400 158,400 1.00%
TIPCO 3,100 17,205 0.98%
TRUE 870,300 2,837,178 0.96%
BR 3,100 6,758 0.92%
BEAUTY-R 4,945,700 8,995,373 0.90%
VGI 50,000 370,000 0.89%
IRPC 480,900 1,240,382 0.88%
OSP 34,500 1,426,900 0.85%
PTTEP-R 120,000 9,315,000 0.83%
AMATA 115,000 1,461,950 0.82%
MTC 45,600 2,061,700 0.81%
JAS 393,000 1,550,280 0.80%
CPALL 576,700 38,912,000 0.79%
RATCH 65,500 4,239,100 0.77%
WORK 120,000 1,252,000 0.73%
INTUCH 80,000 4,245,000 0.72%
BEM 201,800 1,850,060 0.69%
TCAP 20,400 704,175 0.69%
MINT 208,200 4,361,380 0.68%
DTAC 39,000 1,695,100 0.66%
SCB 54,200 3,604,600 0.64%
CKP 43,700 158,194 0.62%
ADVANC-R 31,500 6,268,550 0.58%
SPCG 3,500 57,750 0.54%
LH 145,200 1,030,920 0.53%
STPI 20,000 96,400 0.52%
BCP 8,400 152,880 0.50%
BBL 32,100 3,232,800 0.48%
KCE 86,200 1,253,800 0.43%
CRC 43,400 1,573,250 0.42%
ILINK 1,200 4,032 0.42%
BEAUTY 2,151,500 3,860,740 0.39%
VNG 5,000 10,000 0.35%
BDMS 58,200 1,204,740 0.30%
CBG 6,600 518,100 0.30%
ORI 32,000 140,160 0.25%
DIF 24,000 374,400 0.24%
EGCO 1,900 506,900 0.23%
BJC 5,000 206,250 0.16%
JASIF 9,700 88,270 0.16%
SINGER 2,000 11,100 0.16%
KAMART 46,300 151,908 0.15%
EA 8,600 337,550 0.14%
PTG 10,200 133,620 0.14%
CPN-R 15,700 754,275 0.09%
ESSO 16,600 84,660 0.09%
TTW 2,700 35,640 0.09%
SVOA 1,500 1,455 0.05%
KKP 500 20,250 0.01%
SAMART 1,000 5,200 0.01%
GULF-R 1,000 38,750 0.00%
TCAP-R 100 3,450 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น