APM เยี่ยมชมโรงงาน “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง”

APM เยี่ยมชมโรงงาน "ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง"

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ร่วมด้วย เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยทีมงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานหล่อท่อเพื่อใช้สำหรับโครงการงานบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (RT) โดยมี สราวุธ พรหมเพศ ผู้จัดการโครงการ ให้การต้อนรับ

คำค้น