สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 348.85 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 348.85 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 6,415,700 348,854 54.38
BANPU 1 20,000,000 130,000 6.5
CPALL-F 1 1,430,000 104,111 72.81
CRC 1 710,100 26,629 37.5
EIC 3 200,000,000 20,000 0.1
DIF 1 1,000,000 15,850 15.85
TLGF
1 500,000 9,550 19.1
BOFFICE
1 600,000 8,160 13.6
LHSC 1 500,000 6,100 12.2
PTTG13C2009A 1 9,000,000 5,850 0.65
B-WORK 1 500,000 5,750 11.5
PTT 1 150,000 5,438 36.25
CPNCG 1 500,000 5,000 10