MOONG ต้นทุนขายพุ่ง ฉุดไตรมาส 1 กำไรหด 79%

MOONG ต้นทุนขายพุ่ง ฉุดไตรมาส 1 กำไรหด 79% มาที่ 11.02 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 52.33 ล้านบาท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนขายในไตรมาส 1/63 เพิ่มขึ้น 15.6 ล้านบาท จาก 103 ล้านบาทในไตรมาส 1/63 เป็น 118.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 ตามยอดขายที่เติบโตเพิ้มขึ้น สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายมากกว่าการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

คำค้น