EA รายได้ขายไฟฯ-น้ำมันไบโอโตแกร่ง หนุนกำไรไตรมาส 1 พุ่ง 20%

EA รายได้ขายไฟฯ-น้ำมันไบโอโตแกร่ง หนุนกำไรไตรมาส 1 พุ่ง 20%

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.63 ดังนี้

ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 4,761.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,672.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,088.45 ล้านบาท

โดยเป็นรายได้จากส่วนงานผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอเพิ่มขึ้นจำนวน 982.79 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.42 มาจากปัจจัด้านราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นร้อยละ 122.19 ซึ่งเป็นผลจากภาวะตลาด ของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เนื่องมาจากความต้องการใช้ CPO ซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ในส่วนของงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 645.59 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.45 เนื่องจากบริษัทย่อยได้เปิดดำเนินงานในเชิงพาณิชย์(COD) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลมโครงการหนุมานรวม 260 เมกะวัตต์, เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ขนาด 90 เมกะวัตต์, วันที่ 22 มีนาคม 2562 ขนาด 48 เมกะวัตต์, วันที่ 30 มีนาคม 2562 ขนาด 42 เมกะวัตต์ และ วันที่ 13 เมษายน 2562 ขนาด 80 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

 

 

คำค้น