สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CBG มูลค่าสูงสุด 43.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CBG มูลค่าสูงสุด 43.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CBG 1 500,000 43,500 87
DIF 1 2,000,000 31,800 15.9
IMPACT
1 2,000,000 30,400 15.2
TFFIF 1 1,000,000 11,200 11.2