HTC กำไรไตรมาส 1 หดตัว 42% หลังรายได้ขายลด-ต้นทุนเพิ่ม

HTC กำไรไตรมาส 1 หดตัว 42% หลังรายได้ขายลด-ต้นทุนเพิ่ม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.2563 ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากมีรายได้จากการขายลดลง 111.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.15 ซึ่งมาจากการลดลงของการบริโภคเครื่องดื่ม รวมทั้งมีต้นทุนนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 33.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 77.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.51

คำค้น