สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 18 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CENTEL 318,400 5,879,400 8.75%
ERW 526,600 1,338,056 6.10%
GLOBAL 687,200 10,074,210 5.88%
SYNEX 50,000 318,750 5.49%
SYNTEC 100,000 126,000 4.89%
KBANK 449,300 37,330,325 4.85%
BANPU 14,330,200 98,330,970 4.51%
UV 68,600 200,312 4.41%
CBG 380,900 36,853,475 3.86%
CK 573,700 8,550,130 3.65%
MINT 3,521,200 60,965,250 3.55%
CRC 245,500 8,510,375 3.26%
GULF 1,270,800 47,566,800 3.02%
GPSC 469,200 33,527,200 2.82%
ITD 854,800 970,366 2.79%
KTB 715,000 7,150,000 2.60%
MAJOR 80,000 1,104,000 2.56%
KCE 500,000 8,050,000 2.31%
VIBHA 228,800 356,420 2.31%
SPALI 44,900 612,130 2.26%
BGRIM 189,800 8,484,200 2.24%
VGI 355,000 2,858,000 2.14%
BTS 321,800 3,765,060 2.09%
CPF 784,400 22,747,600 1.99%
PTTGC 728,900 31,735,000 1.97%
WHA 1,285,500 3,547,980 1.97%
MC 33,000 257,400 1.83%
PTTEP 484,300 41,696,950 1.80%
IRPC 1,796,500 5,191,020 1.75%
LH 657,700 4,345,115 1.71%
CPALL 449,200 31,437,800 1.68%
HMPRO 664,500 9,752,400 1.56%
AAV 180,000 302,400 1.54%
GUNKUL 531,100 1,518,946 1.51%
SAWAD 200,000 10,700,000 1.48%
PSL 600,000 2,062,000 1.37%
IVL 484,900 14,293,425 1.29%
KTC 133,000 4,862,700 1.27%
TMB 2,355,800 2,226,231 1.26%
AWC 650,000 3,122,000 1.25%
AOT 224,500 13,203,650 1.23%
JAS 544,100 2,081,108 1.19%
DELTA 15,000 892,500 1.15%
DTAC 29,100 1,222,100 1.15%
TRUE 2,347,600 7,670,750 1.14%
CPF-R 400,000 11,600,000 1.02%
CPN 105,000 5,077,625 1.02%
STPI 103,800 488,524 1.00%
BEM 398,900 3,834,755 0.93%
BDMS 179,000 3,544,200 0.87%
STEC 200,000 2,740,000 0.84%
E1VFVN3001 310 5,580 0.81%
BBL 52,700 5,009,675 0.77%
SIRI 600,000 424,000 0.69%
BH 20,000 2,240,000 0.68%
COM7 200,900 4,559,890 0.68%
THAI 543,300 2,332,930 0.64%
WP 10,000 45,600 0.60%
TCAP 54,400 1,870,000 0.58%
ACE 200,000 728,000 0.56%
BJC 32,600 1,222,450 0.56%
EGCO 12,200 3,119,400 0.54%
AMATA 101,000 1,242,500 0.53%
LPN 150,000 692,600 0.53%
SCC 8,700 2,960,900 0.53%
TOP 98,300 4,342,650 0.53%
WORK 20,000 198,000 0.42%
HANA 4,800 136,800 0.35%
ANAN 64,700 93,272 0.33%
BLA 3,000 44,700 0.32%
STA 152,200 2,714,380 0.32%
PTG 100,000 1,480,000 0.31%
EA-R 25,500 1,000,875 0.30%
SCB 15,400 1,031,800 0.30%
INTUCH 22,700 1,220,125 0.29%
THANI 57,800 197,676 0.27%
ADVANC 15,400 2,917,700 0.24%
EA 20,000 782,500 0.24%
GPSC-R 40,200 2,854,200 0.24%
TISCO 8,700 587,250 0.22%
SEAFCO 2,700 13,446 0.20%
PTTEP-R 50,000 4,312,500 0.19%
STA-R 79,200 1,426,020 0.17%
RATCH 8,300 533,275 0.14%
PTTGC-R 50,000 2,225,000 0.13%
PTT 84,800 3,087,700 0.11%
AU 3,000 25,500 0.10%
MINT-R 100,000 1,722,830 0.10%
TRUE-R 214,300 707,278 0.10%
PLANB 10,000 54,000 0.08%
MTC 6,000 300,250 0.07%
ICHI 10,000 69,000 0.03%
JMART 3,500 28,875 0.01%
BJC-R 100 3,700 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น