ชูตน

วันนี้เป็นวันกะจื้อ วันนี้ราศีแม้จะปานกลาง ถ้าคนดวงดี ทำอะไรก็มีอุปสรรคน้อย หากเป็นคนดวงตกแต่ถ้ามีจิตใจเข้มแข็ง ชัยชนะก็จะเป็นของคุณได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ ความสำเร็จอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียร ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในวันนี้มีทางที่จะขยับขยายไปข้างหน้าได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน การหว่านเมล็ดพืชในอดีตจะเก็บเกี่ยวได้ในปัจจุบัน ถ้าได้ดิบได้ดี จงอย่าหลงระเริงและอย่าเสี่ยงภัย

โหงวเฮ้งหุ้น

ใช้ไม้ล้มข่มห้ามหยามกันง่าย

ลูกผู้ชายชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

ต้องมานะกอบกู้เชิดชูตน

เกิดเป็นคนทนแล้วจำเป็นสำเนา

วันนี้เป็นวันกะจื้อ วันนี้ราศีแม้จะปานกลาง ถ้าคนดวงดี ทำอะไรก็มีอุปสรรคน้อย หากเป็นคนดวงตกแต่ถ้ามีจิตใจเข้มแข็ง ชัยชนะก็จะเป็นของคุณได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ ความสำเร็จอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียร ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในวันนี้มีทางที่จะขยับขยายไปข้างหน้าได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน การหว่านเมล็ดพืชในอดีตจะเก็บเกี่ยวได้ในปัจจุบัน ถ้าได้ดิบได้ดี จงอย่าหลงระเริงและอย่าเสี่ยงภัย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ OSP หรือ TMB

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ KTB และ NUSA

คติวันนี้ “คนฉลาด เรียนรู้จาก “ความผิดพลาดของผู้อื่น””