สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 509.59 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 509.59 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 4 7,322,600 509,594.46 70
EGCO 2 431,900 111,274.46 258
BANPU 1 10,000,000 73,250.00 7
CBG 1 600,000 58,800.00 98
NEX 2 13,750,000 46,700.00 3
BDMS 1 2,128,500 44,294.72 21
BBL-F 1 405,800 38,877.22 96
TISCO 1 404,500 27,749.79 69
SPC 7 294,784 16,360.51 56
FUTUREPF
1 678,300 12,752.04 19
TCAP 1 361,800 12,693.75 35
KTB 1 1,249,600 12,246.08 10
MINT 2 650,500 11,230.64 17
S5013P2009B
1 10,000,000 9,330.00 1
INTUCH 1 150,000 8,025.00 54
PMTA 1 650,000 5,330.00 8
KBANK-F
1 56,100 4,932.44 88
PTTGC 1 100,000 4,600.00 46
ADVANC 1 22,000 4,213.00 191.5
BANP13C2010A
1 10,000,000 4,200.00 0
AOT 1 62,300 3,706.85 60
LH 1 510,200 3,520.38 7
QH
1 1,538,000 3,398.98 2
BJC 1 76,900 3,108.68 40
SMT
1 3,000,000 2,790.00 1
U 1 2,000,000 2,620.00 1
BEM 1 89,000 858.85 10
THAI 1 50,000 270 5
BH 1 900 99.9 111
KKP 1 2,000 82 41
OISHI 1 300 12.3 41