EKH ปันน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข”

EKH ปันน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข”

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม นม ผลไม้ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะปันน้ำใจบริจาคสิ่งของมาเติมใน“ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ และถือเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานบริษัทได้แสดงน้ำใจ แบ่งปันความสุขให้กับคนไทยอีกด้วย ซึ่งตู้ดังกล่าวจัดตั้ง ณ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลเอกชัย

คำค้น