สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NINE มูลค่าสูงสุด 101.93 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NINE มูลค่าสูงสุด 101.93 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NINE
3 59,958,387 101,929 1.7
AOT 2 1,063,000 60,982 57.37
CBG
1 400,000 39,112 97.78
CRC 1 899,900 31,373 34.86
STA13C2010A 2 25,000,000 23,950 0.96
SPC 7 372,459 20,671 55.5
MAKRO 1 150,000 5,325 35.5
KTC 1 97,900 4,038 41.25
TISCO 1 50,000 3,513 70.25
INTUCH 1 57,400 3,014 52.5
APEX <C> 2 30,000,000 2,400 0.08
CRD 1 460,200 216 0.47