“คลัง” ขายหุ้นให้ “วายุภักษ์” 3% “บินไทย” พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจทันที!

"คลัง" ขายหุ้นให้ "วายุภักษ์" 3% "การบินไทย" พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจทันที!

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า วานนี้ (22 พ.ค.) กระทรวงการคลัง ได้ขายหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ให้ กองทุนรวมวายุภักษ์ จำนวน  69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17%

โดยเป็นการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ส่งผลให้กระทรวงการคลัง ถือหุ้นใน THAI คงเหลือ 47.86% จากเดิม 51.03% ส่งผลให้ THAI สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที ก่อนจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้พ.ร.บ.ล้มละลายต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้แจ้งการขายหุ้น THAI ให้กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบแล้ว ขณะที่ THAI ก็จะแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งคาดว่าจะเป็นในวันที่ 25 พ.ค.นี้

คำค้น