สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 26 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TRUE 10,500,000 39,080,000 6.67%
CENTEL 775,000 18,554,700 3.94%
BRR 10,000 31,200 2.92%
JAS 1,500,000 5,670,000 2.92%
CKP 500,000 2,250,000 2.83%
BJC 234,400 9,775,025 2.29%
KBANK 304,200 26,897,300 2.29%
IRPC 1,535,400 4,415,990 2.21%
KTC 300,000 11,400,000 2.10%
ADVANC 137,400 26,322,200 1.99%
THANI 3,500,000 13,902,000 1.78%
SUPER 28,460,600 22,249,268 1.65%
HMPRO 353,300 5,237,170 1.60%
TASCO 250,000 5,225,000 1.30%
BH 37,700 4,223,400 1.25%
CPF-R 400,000 11,650,000 1.22%
LH 1,106,700 8,159,580 1.16%
WHA 2,500,000 8,236,000 1.12%
KTB 661,700 6,500,150 1.09%
MINT 2,312,300 44,541,000 1.05%
CBG 70,000 7,073,750 0.97%
BGRIM 128,900 6,995,225 0.87%
TOA 10,000 367,500 0.87%
GLOBAL 135,100 2,033,480 0.85%
BBL 112,800 11,159,350 0.83%
SIRI 1,200,000 1,008,000 0.76%
CPN 182,200 9,855,375 0.71%
BEM 759,800 7,419,540 0.70%
LPN 650,000 3,942,500 0.69%
KCE 718,500 14,131,750 0.68%
DTAC 39,200 1,727,400 0.65%
AEONTS 5,000 735,000 0.62%
AOT 152,800 9,079,300 0.62%
GPSC 66,200 5,216,700 0.60%
IVL 140,600 4,263,225 0.57%
GULF 163,000 6,317,500 0.56%
ERW 500,000 1,782,000 0.53%
PTTEP-R 50,000 4,381,250 0.50%
STA 516,000 12,071,360 0.48%
TCAP 52,200 1,905,300 0.47%
RATCH 20,000 1,320,000 0.42%
BDMS 179,700 3,808,880 0.41%
SCB 65,700 4,607,225 0.41%
BCP 12,000 249,600 0.39%
TU 94,100 1,204,480 0.39%
TOP 47,300 2,174,275 0.38%
SCB-R 50,000 3,512,500 0.31%
BANPU 202,600 1,489,410 0.30%
PTTGC 67,400 3,034,100 0.30%
PTTEP 27,800 2,422,075 0.28%
TMB 1,164,900 1,234,794 0.26%
AAV 381,000 681,990 0.25%
CPN-R 60,100 3,317,150 0.24%
EA-R 21,200 842,700 0.23%
EGCO 2,700 731,700 0.21%
MTC 20,000 1,130,000 0.20%
TISCO 10,600 744,650 0.20%
VGI 100,000 850,000 0.20%
ESSO 15,600 93,600 0.06%
CPALL 18,400 1,288,000 0.05%
SCC 1,000 343,000 0.05%
AU 2,500 24,375 0.03%
CENTEL-R 5,100 122,220 0.03%
SUPER-R 500,000 395,000 0.03%
THAI 10,000 48,500 0.03%
AP 100 530 0.00%
E1VFVN3001 5 94 0.00%
TCAP-R 100 3,650 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น