สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 28 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 3,814 71,322 12.91%
SPALI 630,000 9,596,000 6.77%
IRPC 4,282,800 12,112,380 5.11%
HMPRO 682,100 9,888,660 4.24%
TMB 26,567,600 30,338,104 4.11%
CENTEL 338,200 8,031,850 3.89%
HANA 85,400 2,520,500 3.79%
AAV 3,398,900 7,049,712 3.59%
JAS 1,997,400 7,576,050 3.19%
BGRIM 566,500 30,925,100 3.03%
KTC 631,700 24,170,450 2.98%
ERW 1,664,000 5,800,280 2.73%
BEAUTY 6,696,800 13,488,600 2.06%
DELTA 10,000 577,500 2.06%
BGC 35,500 390,500 1.90%
BH 67,200 7,846,450 1.72%
AOT 722,800 44,915,775 1.71%
TRUE 2,536,100 9,635,400 1.65%
BBL 546,300 59,278,750 1.58%
KBANK 541,200 51,480,950 1.39%
SPA 87,700 644,595 1.38%
TOP 286,700 12,734,375 1.35%
PTTEP 174,500 14,821,000 1.28%
CPF-R 600,000 18,750,000 1.24%
CPF 496,500 15,461,825 1.03%
TU 998,300 13,462,810 1.03%
STA 981,000 26,244,600 1.02%
GLOBAL 97,500 1,465,750 1.00%
WHA 1,400,000 4,528,000 0.98%
GULF 420,000 16,135,000 0.95%
SCB 315,900 23,497,425 0.94%
JMART 100,000 860,000 0.90%
CPALL 290,000 20,397,500 0.89%
SUPER 5,000,000 3,850,000 0.80%
TCAP 81,800 3,079,800 0.77%
GPSC 107,000 8,395,875 0.72%
BJC 34,700 1,450,150 0.64%
DTAC 20,000 874,075 0.62%
CBG 81,500 7,935,950 0.61%
BTS 312,500 3,781,250 0.58%
CPN 86,600 4,466,825 0.58%
KTB 549,600 5,775,790 0.58%
TISCO 105,800 7,885,075 0.55%
BDMS 257,200 5,641,360 0.48%
IVL 97,600 2,843,550 0.48%
RATCH 76,000 5,156,250 0.48%
VGI 100,000 815,000 0.48%
MINT 498,500 9,974,210 0.46%
EGCO 8,900 2,425,100 0.45%
PTTGC 105,200 4,575,950 0.42%
LH 165,500 1,191,600 0.38%
BEM 244,800 2,417,400 0.35%
TASCO 100,000 2,290,000 0.33%
ASIAN 8,500 60,525 0.28%
BANPU 172,800 1,238,860 0.27%
KCE 100,000 1,930,000 0.27%
KBANK-R 88,200 8,438,900 0.23%
SAWAD-R 60,500 3,348,875 0.21%
BBL-R 55,800 6,119,700 0.16%
ADVANC 10,700 2,046,450 0.14%
AWC-R 266,000 1,282,120 0.14%
PRM 32,000 222,900 0.14%
PLANB 10,000 58,500 0.04%
TISCO-R 8,500 635,375 0.04%
CENTEL-R 600 14,280 0.01%
PTT 10,000 357,500 0.01%
THAI-R 5,200 23,052 0.01%
SAWAD 200 11,000 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th