สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009C 457 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009C S50M20 457,062,300
2 S5013P2009B S50M20 362,059,300
3 S5013C2009B S50M20 353,382,900
4 S5013C2009A S50M20 144,158,700
5 PTT13P2009A PTT 125,581,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น