QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัย COVID-19

QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ เมื่อเร็วๆนี้

นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้นำในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศไทย ได้ส่งมอบถุงปันสุขในโครงการ “QTC มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19” โดยมี นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นผู้รับมอบถุงปันสุข จำนวน 150 ชุด ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำพริก ผักกาดกระป๋อง ไข่เค็ม ปลากระป๋อง มะม่วงกวน หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเขตพื้นที่บางกะปิ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักงานเขตบางกะปิ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น