สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 301.33 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 301.33 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK
5 2,550,000 301,325 118.17
RAM 1 450,000 63,000 140
SPI
1 874,800 56,862 65
AOT13C2010A 4 54,000,000 37,400 0.69
CPALL 1 500,000 35,875 71.75
KBANK-F 1 254,900 29,316 115.01
BSET100 1 2,938,800 27,792 9.46
BANPU 1 4,000,000 27,200 6.8
PTTEP 2 200,000 18,700 93.5
BTSGIF 1 2,000,000 14,750 7.38
SCB 1 100,300 8,975 89.48
ADVANC 2 40,000 8,539 213.46
ANAN 1 5,000,000 8,500 1.7
KBAN13C2010B 2 10,000,000 7,875 0.79
VRANDA
1 1,200,000 7,200 6
SMT 1 4,500,000 5,400 1.2
SCC13C2009A 1 5,000,000 4,650 0.93
TMB
1 4,000,000 4,560 1.14
PTT 1 100,000 3,850 38.5
IVL 1 110,300 3,633 32.94
KTC
1 81,900 3,491 42.63
WHART 1 200,000 3,400 17
AOT
1 49,000 3,283 67
S5013P2009D 1 3,000,000 1,620 0.54
MAKRO 2 29,200 1,073 36.75
BEM 1 87,500 884 10.1
BJC 1 18,500 833 45