สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CCET มูลค่าสูงสุด 406.06 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CCET มูลค่าสูงสุด 406.06 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CCET 4 300,788,019 406,064 1.35
KKP 2 1,864,300 92,732 49.74
SIRI 2 100,000,000 89,000 0.89
SCC 2 156,000 57,843 370.79
SPI 2 770,000 50,118 65.09
KBANK-F 2 268,495 31,078 115.75
TK 1 3,862,500 30,707 7.95
WHART
1 1,500,000 25,500 17
SNP 4 2,000,000 21,000 10.5
BANPU 1 2,410,400 16,029 6.65
AMATAR
1 1,146,300 12,151 10.6
VGI 1 1,500,000 11,550 7.7
IVL 2 229,100 6,980 30.47
S5013P2009D
1 10,000,000 5,400 0.54
TKN 1 500,000 5,350 10.7
PTTEP 1 40,000 3,840 96
BJC 2 82,600 3,804 46.05
FTREIT 1 221,600 3,634 16.4
BCH 1 250,000 3,550 14.2
KBANK 1 26,100 3,376 129.36
AOT 1 49,700 3,305 66.5
STA13C2010B 3 7,716,800 2,560 0.33
LH
1 291,400 2,331 8
BEM 1 89,000 890 10
DTAC 1 20,500 876 42.75
QHHR 1 85,000 618 7.27
SAWAD 1 10,000 605 60.5
BBL-F 1 70 9 126.5