EA ผนึก “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องฟอกอากาศ “รพ.จุฬาภรณ์”

EA ผนึก “กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องฟอกอากาศ "รพ.จุฬาภรณ์" และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนสืบไป

อีกทั้ง ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบเครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดเชื้อโรค และหน้ากากความดันบวก แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขต่อไป ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์