สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 3 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BA 88,700 589,855 4.56%
TU 660,700 8,721,240 4.53%
TASCO 300,000 7,725,000 3.82%
BTS 535,000 6,206,000 3.16%
DTAC 150,300 5,952,000 2.98%
PTTGC 680,000 33,085,000 2.94%
HANA 205,500 6,034,650 2.91%
RS 408,200 6,622,960 2.26%
GLOBAL 83,000 1,435,900 2.15%
CBG 135,800 14,381,800 1.88%
KCE 841,100 20,688,675 1.81%
HMPRO 357,600 5,740,640 1.65%
EGCO 18,200 4,686,000 1.50%
DOHOME 200,000 2,410,000 1.27%
WHA 1,071,300 3,656,704 1.07%
CPF-R 205,900 6,588,800 0.97%
CPN 29,400 1,558,200 0.97%
OSP 168,200 6,559,800 0.97%
TMB 1,592,400 1,696,570 0.97%
ADVANC 40,000 7,520,000 0.95%
STA 1,480,400 43,954,550 0.90%
TFG 500,000 2,422,000 0.88%
SCB 69,500 5,148,000 0.82%
U 200,000 310,000 0.78%
BH 5,400 656,200 0.76%
KTC 100,000 3,100,000 0.72%
BGRIM 133,900 7,437,225 0.65%
EA-R 202,500 8,921,875 0.62%
RATCH 30,300 1,974,650 0.58%
PTTEP 42,300 4,050,575 0.50%
GGC 5,000 46,250 0.45%
SCC 9,000 3,501,000 0.45%
BEM 155,600 1,487,480 0.44%
GPSC 49,800 3,802,150 0.40%
IRPC 150,000 414,000 0.36%
RBF 300,000 2,578,430 0.36%
TOP 51,700 2,429,825 0.36%
KTB 61,000 634,400 0.31%
KTB-R 62,000 644,800 0.31%
GULF 202,000 7,927,500 0.27%
MAJOR 9,000 138,900 0.26%
MINT 184,300 3,900,050 0.25%
AOT 61,100 3,712,375 0.24%
INTUCH 20,000 1,140,000 0.24%
CPN-R 6,600 348,150 0.22%
PTG 100,000 1,780,000 0.22%
IVL 31,900 909,150 0.21%
TCAP-R 4,400 159,500 0.21%
SUPER 5,200,000 5,250,000 0.20%
CPF 37,500 1,200,000 0.18%
BCP-R 3,600 77,040 0.17%
ERW 40,000 155,200 0.15%
ESSO 126,800 975,510 0.15%
ANAN 8,500 14,025 0.14%
KBANK 22,500 2,115,025 0.13%
BANPU 24,200 151,250 0.09%
BBL 5,000 540,000 0.07%
BGRIM-R 14,900 812,050 0.07%
GFPT 800 10,400 0.02%
JMT 10,000 242,000 0.02%
COM7 1,200 36,000 0.01%
CPALL 1,000 67,750 0.01%
TISCO-R 200 14,200 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น