“IIG โอกาสใหม่ของนักลงทุน” รับชมผ่าน ZOOM ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!

รายละเอียดงาน Online Roadshow บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “IIG”

รายละเอียดบริษัท: บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG (ชื่อย่อหุ้น IIG) บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมาเกือบ 30 ปี

ชื่องาน: การนำเสนอข้อมูล การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “IIG”

วัน เดือน ปีที่จัดงาน: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

เวลา: 14.00-15.30 น.

รูปแบบงาน: Online Event รับชมผ่าน ZOOM

Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://www.eventpop.me/e/9231 (ลงทะเบียนฟรี)

หัวข้อสำคัญในการบรรยาย

  • แนะนำผู้บริหารและที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ข้อมูลสำคัญทางการเงินและแผนการการดำเนินธุรกิจ
  • การตอบข้อซักถามจากนักลงทุน

ผู้บรรยาย

  1. คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2. คุณเกวลิน เลศะวานิช ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  3. คุณวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย  คุณชารีฎา พรหมโยธี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

E-mail: [email protected]  

Tel: 0 2248 3746 

Facebook: @Official.iiG

Website: www.ii.co.th