สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 13 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BMSCITH 58,400 578,166 15.83%
TOA 500,000 20,687,500 8.68%
GLOBAL-R 453,800 7,398,610 7.75%
KSL 94,900 193,596 7.22%
GLOBAL 400,000 6,540,000 6.83%
SHR 230,000 496,800 6.45%
HMPRO 935,400 14,872,860 6.05%
PSH 58,200 675,120 5.88%
AAV 2,033,500 3,865,825 5.54%
STEC 612,600 9,372,780 5.16%
MAJOR 102,000 1,516,290 4.11%
COM7 226,800 7,686,200 2.92%
TISCO 292,600 19,643,750 2.91%
AEONTS 27,200 3,014,500 2.71%
AOT 819,700 45,028,350 2.70%
KCE 1,419,800 37,069,450 2.37%
MONO 100,000 274,000 2.24%
CBG 96,200 10,932,400 2.23%
SPALI-R 60,100 987,480 2.19%
MAKRO 30,000 1,260,000 2.10%
TRUE-R 1,327,900 4,647,216 2.10%
ERW 550,000 1,883,000 1.98%
KTC 200,000 6,100,000 1.95%
CPF-R 2,104,000 68,066,500 1.94%
DELTA 176,500 13,586,950 1.94%
SAWAD 200,000 10,108,575 1.93%
PSL 500,000 2,625,000 1.88%
CPN 108,400 5,501,550 1.87%
BBL 98,000 10,617,500 1.75%
TFG 700,000 3,170,000 1.73%
CENTEL 81,200 1,788,680 1.71%
CRC 200,000 6,225,000 1.69%
MINT 950,800 18,915,320 1.59%
IRPC 833,500 2,250,450 1.41%
KBANK 107,000 9,718,075 1.39%
CPALL 211,900 14,056,350 1.33%
SCB 116,200 8,472,200 1.32%
SUPER 10,040,000 9,940,200 1.29%
MBK 30,000 411,000 1.20%
ADVANC 44,900 8,543,650 1.17%
DOHOME 270,000 3,176,000 1.13%
PTTEP 121,700 11,299,900 1.13%
KKP 31,500 1,271,250 1.07%
MTC 50,000 2,657,500 1.07%
HANA 191,800 6,335,925 0.99%
PTTGC-R 150,000 7,012,500 0.99%
ESSO 428,400 3,148,515 0.96%
VGI 300,000 2,227,500 0.96%
GUNKUL 503,200 1,408,928 0.89%
EA 150,000 7,087,500 0.86%
GULF 120,000 4,560,000 0.84%
TRUE 516,600 1,801,110 0.82%
GPSC 85,800 6,410,375 0.80%
IVL 385,200 10,115,900 0.80%
TMB 2,745,200 2,811,642 0.78%
BFIT 25,000 637,500 0.75%
BTS 164,600 1,859,980 0.71%
DTAC 25,900 1,023,050 0.69%
SPRC 300,000 1,955,000 0.68%
PRM 500,000 4,375,000 0.63%
KTB 115,300 1,187,590 0.62%
CPF 650,800 21,582,550 0.60%
TOP 109,800 4,749,350 0.60%
BANPU 130,000 780,000 0.53%
TASCO 46,800 1,191,225 0.50%
WHA 379,700 1,215,040 0.48%
TCAP 34,500 1,173,000 0.46%
RATCH 14,200 891,050 0.44%
SCC 8,300 3,204,700 0.44%
CENTEL-R 20,000 455,600 0.42%
JMT 86,000 2,392,000 0.40%
BEM 180,900 1,702,530 0.39%
CKP 500,000 2,550,000 0.29%
PTTGC 44,600 2,063,900 0.29%
BDMS 54,100 1,244,250 0.22%
EGCO 2,600 652,600 0.22%
EPG 25,000 122,520 0.22%
BGRIM 21,200 1,128,625 0.21%
CPN-R 12,300 621,150 0.21%
BH 1,800 218,700 0.15%
AU 4,000 37,600 0.14%
GFPT 2,000 25,800 0.09%
PLANB 27,000 158,850 0.07%
AWC 50,000 202,000 0.06%
BH-R 600 72,300 0.05%
SINGER 20,000 310,000 0.05%
CBG-R 1,700 192,100 0.04%
CK 1,800 36,150 0.01%
PTL 6,000 127,000 0.01%
PTT 3,700 139,675 0.01%
STA 5,000 143,750 0.01%
JAS-R 1,400 5,152 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น