สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 306 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BANPU มูลค่าสูงสุด 306 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BANPU 1 51,000,000 306,000 6
TPIPL
1 147,000,000 183,750 1.25
CBG 1 1,198,500 141,364 117.95
PTTEP 2 1,309,400 122,102 93.25
SENA
1 27,268,726 74,171 2.72
AEONTS 3 443,000 50,248 113.43
AOT 4 792,400 43,368 54.73
KTB 1 3,820,000 38,582 10.1
TMB 4 20,992,000 22,312 1.06
WHART 1 1,000,000 15,200 15.2
GULF13C2011A 4 60,000,000 14,300 0.24
BTS 2 1,000,000 11,300 11.3
APCS
1 600,000 3,300 5.5
TFFIF 1 300,000 3,150 10.5
RATCH 1 50,000 3,125 62.5
KBANK 1 34,600 2,967 85.75
JMT13C2011B 1 6,000,000 2,160 0.36
MBK-F 1 50,200 648 12.9
MAX <NP> 1 10,000,000 100 0.01