สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 119.97 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 119.97 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DELTA 3 1,054,700 119,972 113.75
SCB 1 1,264,600 86,783 68.62
KBANK-F 13 737,600 61,456 83.32
TISCO 1 527,000 34,387 65.25
MAJOR
3 2,249,100 31,716 14.1
PTT 2 575,200 21,858 38
M 1 400,000 19,866 49.66
TOP 1 406,200 16,756 41.25
PRIME 1 40,000,000 14,000 0.35
AOT 1 250,000 13,125 52.5
PTTEP 2 140,300 12,777 91.07
CBG 1 100,000 12,400 124
W <C> 2 100,000,000 12,000 0.12
BTS <XD> 2 992,500 10,511 10.59
EGCO 2 40,000 9,600 240
MTC 1 100,000 4,875 48.75
TLGF
1 270,000 4,698 17.4
OSP 1 100,000 4,475 44.75
S5013P2009F 1 5,000,000 3,725 0.74
HANA 1 100,000 3,700 37
INTUCH 1 60,000 3,360 56
BANPU 1 600,000 3,240 5.4
KTC 1 100,000 3,025 30.25
DIF 1 200,000 3,020 15.1
BBL-F
1 27,900 2,804 100.5
IVL 1 115,000 2,703 23.5
KCE13C2010A 1 5,429,000 1,900 0.35
MINT 1 9,000 160 17.8
KTB
1 3,000 30 9.9
CRC 1 1,000 29 29.25