สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 101,012 1,724,215 76.04%
ZEN 43,000 376,250 13.56%
PSH 200,000 2,280,000 9.99%
AAV 1,590,800 2,951,800 7.94%
SPRC 1,438,500 9,757,575 5.94%
KTC 667,600 20,234,350 5.14%
SHR 679,100 1,382,382 4.83%
HMPRO 987,200 14,874,920 4.63%
COM7 501,800 17,650,400 4.59%
MTC 621,700 30,290,200 4.02%
SUPER 44,435,200 39,752,736 3.50%
BA 40,000 232,000 3.35%
PLANB 496,300 2,597,155 3.17%
AWC 1,650,000 6,524,112 3.07%
PTTEP 444,700 40,467,325 2.98%
GULF 1,200,000 40,900,000 2.96%
AMATA 436,700 6,388,480 2.90%
KBANK-R 396,300 33,220,325 2.86%
BCH 203,300 3,049,500 2.68%
KAMART 62,500 170,000 2.67%
ERW 351,100 1,133,826 2.64%
HANA 1,518,000 56,568,100 2.51%
ADVANC 103,300 19,168,150 2.42%
PTTGC-R 500,000 22,862,500 2.40%
CENTEL 70,000 1,532,500 2.26%
GLOBAL 313,700 5,580,070 2.23%
JAS 1,068,000 3,526,792 2.06%
SCC 67,100 25,386,400 2.06%
EGCO 24,500 6,000,600 2.00%
KKP 59,200 2,338,400 1.88%
AU 93,700 795,850 1.86%
KCE 2,145,000 64,735,750 1.86%
CBG 106,800 13,215,500 1.79%
IRPC 1,617,000 4,042,626 1.72%
DELTA 205,800 23,781,500 1.65%
MAJOR 65,500 927,550 1.62%
SCB 207,500 14,057,800 1.61%
BEM 1,163,900 10,092,735 1.59%
IVL-R 600,000 14,408,920 1.56%
CPALL 540,900 37,008,750 1.53%
AOT 734,500 39,769,875 1.50%
TISCO 101,000 6,540,600 1.44%
BEC 118,600 543,104 1.36%
PTT 494,300 19,139,475 1.32%
BANPU 1,010,200 5,582,580 1.20%
TCAP 97,500 3,409,125 1.10%
KBANK 135,700 11,297,700 0.98%
MINT 538,000 9,811,100 0.92%
KTB 200,400 1,993,980 0.91%
PTG 212,000 3,983,200 0.91%
IVL 340,200 8,182,110 0.88%
BAM 200,000 4,940,000 0.81%
PLAT 7,800 19,812 0.80%
GLOBAL-R 110,400 1,965,120 0.79%
TOP 130,800 5,450,175 0.79%
OSP 235,000 9,953,750 0.77%
STA 232,100 5,782,500 0.76%
BJC 67,500 2,474,125 0.74%
TASCO 59,900 1,632,275 0.68%
MTC-R 100,000 4,875,000 0.65%
BGRIM 114,800 5,675,750 0.63%
TMB 1,175,200 1,175,200 0.61%
CPF-R 200,000 6,800,000 0.55%
MBK 24,000 304,800 0.55%
CRC 104,000 3,067,250 0.53%
PTTGC 109,800 5,098,350 0.53%
BDMS 108,000 2,349,270 0.51%
ESSO 138,200 1,050,920 0.49%
TKN 250,000 2,390,000 0.47%
TRUE 270,800 898,840 0.45%
BTS 147,500 1,574,990 0.41%
JMT 104,000 3,132,000 0.37%
GPSC 41,500 2,836,125 0.32%
CK 11,900 218,690 0.26%
ITD 70,000 76,400 0.26%
TTA 10,000 30,600 0.26%
AOT-R 115,500 6,178,625 0.24%
BBL 20,000 2,000,000 0.23%
CPN 24,700 1,185,400 0.22%
GUNKUL 131,000 351,840 0.21%
INTUCH 21,100 1,197,425 0.20%
CHG 65,000 154,600 0.19%
SVI 131,500 499,440 0.18%
WHA 115,800 380,628 0.17%
CENTEL-R 5,000 111,000 0.16%
SAWAD 21,500 1,037,750 0.16%
STEC 12,900 193,740 0.16%
CCET 100,000 194,000 0.15%
LH 84,900 626,270 0.15%
EA 20,000 962,500 0.14%
CKP 50,000 246,000 0.13%
RATCH 7,400 455,100 0.12%
SGP 4,000 35,850 0.12%
BH 1,400 156,750 0.11%
CPF 33,100 1,116,975 0.09%
CPN-R 6,600 316,800 0.06%
QH 22,800 49,248 0.06%
ASIAN 20,000 197,000 0.03%
BLA 1,000 17,020 0.03%
CPALL-R 10,500 715,150 0.03%
ACE 10,600 39,644 0.02%
ICHI 4,000 35,475 0.02%
PRM 20,000 185,000 0.02%
DIF 1,200 18,120 0.01%
EGATIF 200 2,460 0.01%
GPSC-R 1,000 68,000 0.01%
MEGA 200 6,900 0.01%
TU 1,100 14,960 0.01%
VGI 1,000 6,880 0.01%
ADVANC-R 200 36,700 0.00%
BPP 100 1,610 0.00%
TPIPP 800 3,208 0.00%

*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น