HSI Aug 20 กลยุทธ์วันนี้ยังแนะซื้อ Put เมื่อดัชนีฟื้นตัว

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – Aug 20) 4 ส.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24300 / 24000

แนวต้าน (จุด) : 24650 / 24800

กลยุทธ์: แนะเข้าซื้อ Put เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นมาบริเวณ 24650-24700 จุด ทำกำไรในวัน

Stop Order: 24850 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Aug20 ยังคงมีแนวโน้มที่ไม่สดใส เนื่องจากดัชนีที่ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเองก็ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเริ่มมีสัญญาณที่เป็นบวกให้เห็นเล็กน้อย คือ การที่ดัชนีไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นสัญญาณของการกลับตัว ดังนั้น กลยุทธ์ในวันนี้ยังให้เข้าซื้อ Put เมื่อดัชนีฟื้นตัว

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2008B 0.63 18.6 0.05
HSI28C2009D 0.14 19.2 0.01
HSI28C2012L 0.34 11.3 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2008A 0.41 18.3 0.03
HSI28P2008B 0.21 19.7 0.02
HSI28P2011L 0.30 8.0 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 03/08/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น