“คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” เก็บหุ้นเพิ่มทุน “PP” NEX ดันสัดส่วนแตะ 24.64%

"คณิสสร์ ศรีวชิระประภา" เก็บหุ้นเพิ่มทุน “PP” NEX ดันสัดส่วนแตะ 24.64%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX โดย นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 17.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด (PP)