สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 202 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 202 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 1 2,000,000 202,000 101
TISCO 3 1,600,000 107,800 67.38
CPALL 2 550,400 37,815 68.7
PTTEP 2 382,000 36,229 94.84
AOT 1 676,700 33,497 49.5
GULF 4 886,500 31,688 35.74
BDMS 4 1,370,400 29,909 21.82
SFLEX 1 2,700,000 29,160 10.8
TOP
2 510,100 22,512 44.13
LH
2 2,590,000 19,851 7.66
SAWAD 1 331,100 15,304 46.22
IMPACT 2 920,000 15,272 16.6
QH 1 6,600,000 14,190 2.15
KTB 1 1,356,000 13,357 9.85
BANPU
2 2,360,000 13,232 5.61
KBANK 1 114,100 9,470 83
SKR 1 2,000,000 9,200 4.6
IVL
2 361,100 9,028 25
BEM 2 788,400 7,379 9.36
PTTE13C2011A 1 5,000,000 4,150 0.83
HMPRO 1 216,300 3,461 16
ADVANC 1 18,200 3,367 185
S5013C2009F 2 6,000,000 3,050 0.51
GPSC 1 42,700 2,936 68.75
CSP 1 4,380,000 2,716 0.62
STA13C2011B 1 9,000,000 2,700 0.3
GULF13C2011A 1 6,500,000 1,430 0.22
TSI 1 2,494,470 898 0.36
DTAC 1 15,700 577 36.75