เปิดโฉมหน้า 7 รัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์ 2/2

เปิดโฉมหน้า 7 รัฐมนตรี ครม. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/2

รายชื่อ 7 รัฐมนตรีใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนี้