ILINK รายได้พุ่ง! หนุนกำไรไตรมาส 2 โตกระฉูด 78% มาที่ 448 ลบ.

ILINK รายได้พุ่ง! หนุนกำไรไตรมาส 2 โตกระฉูด 78% มาที่ 448 ลบ. ส่วน 6 เดือนมีกำไร 130 ลบ. โต 115% จากปีก่อนกำไร 60 ลบ.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/63 และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม จำนวน 92.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 46.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 101.93 โดยการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษ เป็นรายได้จากการการรับเหมางานโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าและโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จำนวน 345.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 101.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 41.53 โดยการเติบโตอย่างมีสาระสำคัญในงวดนี้มาจากการรับรู้รายได้ของงานโครงการที่สำคัญ คือ

1) งานโครงการ CC4 หรืองานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งรถไฟขบวนแรก (จำนวน 2 โบกี้) ให้กับท่าอากาศยานไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา 2) งานโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินที่ จังหวัดเชียงใหม่ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้

และ 3) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอ วชิรบารมี ซึ่งสามารถดำเนินงานไปตามแผนงานที่คาดไว้

คำค้น