เงิน

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายทาง ส่วนธุรกิจประจำวัน การงานที่ทำจะต้องพึ่งปัญญาของตนเองให้มาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรควรมีความยับยั้งชั่งใจตัวเองให้มาก ลาภผลบางคนพอมีทางได้ แต่ระวังได้ง่ายจะเสียง่าย

โหงวเฮ้งหุ้น

เงินหนอเงินเงินนี้มีค่านัก

พึงตระหนักคุณค่าอย่าหลงใหล

หามาด้วยลำแข้งอย่าแย่งใคร

เงินดลให้ชายหลงอนงค์รอ

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายทาง ส่วนธุรกิจประจำวัน การงานที่ทำจะต้องพึ่งปัญญาของตนเองให้มาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรควรมีความยับยั้งชั่งใจตัวเองให้มาก ลาภผลบางคนพอมีทางได้ แต่ระวังได้ง่ายจะเสียง่าย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ VCOM หรือ AI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ PF และ SAPPE

คติวันนี้ “คนที่รู้จักจุดหมายปลายทางของตนเอง คือคนที่เดินทางไปได้ไกลที่สุด”