เปิดชื่อ 7 บจ.ไม่ส่งงบฯไตรมาส 2 โดนแขวนป้าย SP ทันที!

เปิดชื่อ 7 บจ.ไม่ส่งงบฯไตรมาส 2 โดนแขวนป้าย SP ทันที!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นจำนวน 7 บริษัท ตั้งแต่การซื้อขายวันนี้ (17 ส.ค.) เนื่องจากไม่สามารถส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.63 ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับหุ้นทั้ง 7 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
  2. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
  3. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
  4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
  5. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
  6. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  7. บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)

คำค้น