สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009G 747 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009G S50U20 747,421,100
2 S5013P2009E S50U20 739,770,300
3 S5013C2009F S50U20 611,742,400
4 S5013C2009E S50U20 584,518,900
5 S5013P2009F S50U20 426,885,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น