สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 20 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BLAND 3,000,000 3,040,000 15.33%
UV 120,000 348,000 9.74%
MONO 100,000 248,000 7.79%
ITD 526,400 542,192 6.67%
TTW 517,700 6,731,870 5.54%
BPP 213,500 2,944,950 5.35%
BCP 79,100 1,463,350 5.23%
BANPU 422,000 2,231,600 4.21%
COM7 341,900 13,691,425 3.68%
HMPRO 556,800 8,519,040 3.61%
DELTA 61,000 6,588,300 3.59%
CKP 500,000 2,675,000 3.47%
AOT 768,700 40,293,875 3.22%
BH 48,500 5,407,750 3.18%
GULF 668,200 20,882,000 3.16%
KBANK-R 508,000 43,904,550 3.08%
SCB 374,400 26,874,050 3.01%
KTB 306,900 2,984,175 2.42%
KBANK 396,900 34,394,850 2.41%
CENTEL 177,400 4,301,970 2.25%
CPN 212,500 9,870,250 2.14%
PTTGC 434,300 20,644,475 2.13%
PLANB 80,000 420,000 2.03%
SAT 10,000 108,000 1.99%
SIRI 484,900 353,977 1.97%
ERW 630,000 1,981,800 1.90%
BTS 480,200 4,946,060 1.89%
MINT 799,200 15,854,210 1.87%
BGRIM 146,600 6,918,775 1.78%
CPALL 826,900 52,476,500 1.64%
IRPC 478,600 1,185,450 1.62%
SCC 40,000 14,390,900 1.55%
GPSC 175,600 11,994,625 1.48%
CPF-R 200,000 6,600,000 1.43%
IVL 197,400 4,837,280 1.27%
OSP 163,400 6,265,900 1.22%
TOP 83,500 3,523,750 1.19%
MAJOR 21,900 352,750 1.17%
SUPER 3,050,000 2,500,500 1.17%
VGI 1,000,000 5,700,000 1.15%
GLOBAL 106,900 2,093,410 1.11%
TASCO 150,000 3,555,000 1.09%
BBL 84,700 8,851,150 1.02%
PTT 472,200 17,463,350 0.95%
RS 52,400 940,860 0.80%
UTP 50,000 730,000 0.78%
HANA 170,100 7,039,050 0.77%
PTTGC-R 156,400 7,433,800 0.77%
TMB-R 2,064,500 1,930,252 0.70%
INTUCH 107,500 5,993,125 0.69%
STA 112,000 3,077,000 0.68%
GLOBAL-R 61,700 1,215,490 0.64%
TOA 9,000 344,250 0.64%
STEC 113,000 1,427,330 0.60%
CRC 124,000 3,660,000 0.59%
AWC-R 254,600 962,388 0.57%
MTC 42,300 2,082,700 0.57%
BDMS 177,600 3,575,590 0.55%
SCCC 800 113,700 0.55%
LH 234,600 1,788,825 0.54%
TCAP 59,300 1,838,300 0.54%
TISCO 16,300 1,083,950 0.52%
TU 149,000 2,078,550 0.52%
WHA 204,300 663,102 0.51%
SCB-R 58,600 4,210,800 0.47%
TISCO-R 14,400 957,600 0.46%
CK 16,000 275,000 0.41%
GPSC-R 42,000 2,873,500 0.35%
TMB 989,900 920,607 0.34%
BJC-R 9,600 357,600 0.27%
PRM 50,000 428,500 0.26%
QH 36,700 83,676 0.24%
AAV 50,000 93,000 0.23%
PTTEP 19,900 1,796,550 0.23%
RATCH 9,900 554,400 0.22%
SAWAD 14,100 631,975 0.21%
TCAP-R 20,600 635,500 0.19%
LH-R 69,600 522,000 0.16%
BAM 20,000 472,000 0.14%
ADVANC 6,400 1,193,600 0.12%
ESSO 20,200 133,430 0.11%
CENTEL-R 8,000 194,400 0.10%
INTUCH-R 12,700 708,025 0.08%
IVL-R 12,800 312,320 0.08%
EA 6,500 284,750 0.06%
EA-R 6,000 261,300 0.06%
KTC 4,200 126,000 0.06%
MEGA 1,000 36,500 0.05%
AOT-R 10,500 551,500 0.04%
ADVANC-R 1,200 222,750 0.02%
EGCO 100 23,400 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น