สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NER มูลค่าสูงสุด 249.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ NER มูลค่าสูงสุด 249.20 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NER 3 70,000,000 249,200 3.56
KBANK-F 5 1,218,900 104,631 85.84
PTTEP 1 590,000 52,658 89.25
BKI
1 189,600 51,192 270
SKR 2 6,000,000 31,200 5.2
KBANK 2 219,900 18,801 85.5
IMPACT 1 1,053,400 17,328 16.45
JMT13C2011B 2 35,475,000 15,077 0.42
PTT 1 200,000 7,250 36.25
KCE13C2010A 1 20,000,000 5,800 0.29
MTC 1 100,000 4,850 48.5
STEC 1 360,000 4,536 12.6
HANA 1 100,000 4,150 41.5
TPRIME
1 300,000 4,020 13.4
ADVANC 1 20,000 3,720 186
BH 1 32,800 3,690 112.5
RATCH 1 60,000 3,300 55
TU 1 194,600 2,763 14.2
S5013P2009E
1 1,000,000 700 0.7