ตลท.จับ NEX ขยายเวลาติด Cash Balance ยาวถึง 11 ก.ย.

ตลท.จับ NEX ขยายเวลาติด Cash Balance ยาวถึง 11 ก.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขยายเวลาช่วงดำเนินการหุ้น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบมจ.เน็กซ์ พอยท์ ครั้งที่ 2 (NEX-W2) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX วันเริ่มต้น 24 ส.ค.63 สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.63 อีกทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2 เริ่มต้นวันที่ 24 ส.ค.63 สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.63

 

คำค้น