THAI เปิดเที่ยวบิน “ไทเป-กรุงเทพฯ” รับคนไทย 131 รายกลับบ้าน

THAI เปิดเที่ยวบิน "ไทเป-กรุงเทพฯ" รับคนไทย 131 รายกลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง

โดยครั้งนี้ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษจากไทเป ไต้หวัน เป็นครั้งที่ 3 รับคนไทยที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทย และได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไว้กับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) โดยจัดเที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 131 คน ออกเดินทางจากไทเป ไต้หวัน เวลา 14.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น. ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

คำค้น