คัด 10 หุ้นปันผลราคาต่ำบุ๊ค P/BV น้อยกว่า 1 เท่า-ยีลด์เกิน 7%

คัด 10 หุ้นปันผลราคาต่ำพื้นฐาน ชูยีลด์เกิน 7%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก ในระยะเวลา 1 เดือน (กรกฏาคม-สิงหาคม 2563) โดยคัดเลือก 10 อันดับหุ้นที่มีสภาพคล่อง และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเกิน 7% และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำกว่า 1 เท่า

โดยมองว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากราคาปรับตัวลดลงเกินพื้นฐาน ขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลยังดึงดูดการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

สำหรับหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว 10 บจ. มีดังนี้ PLAT TCAP STPI ALLA KTB AQUA SIRI KKP PSH และ SCB

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน