สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 27 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
COM7 155,900 6,437,925 5.33%
KTB 641,600 6,164,360 4.33%
TTW 106,200 1,412,460 4.22%
BPP 94,500 1,340,550 3.83%
ESSO 625,800 4,293,020 3.28%
CENTEL 104,000 2,729,800 2.86%
BH 20,000 2,240,000 2.84%
PTG 407,000 7,856,500 2.64%
KBANK-R 217,300 18,567,900 2.35%
SINGER 240,000 3,401,000 2.34%
JMT 100,000 3,350,000 2.28%
CPALL 420,000 26,805,000 2.24%
GULF 1,379,800 45,223,650 2.22%
CPF-R 400,000 13,500,000 2.14%
AU 116,000 1,085,450 1.98%
VGI 3,555,000 26,765,840 1.97%
TKN 200,000 2,130,000 1.94%
PTTEP 213,900 19,415,550 1.85%
SCC 43,400 15,190,000 1.84%
HMPRO 400,000 6,120,000 1.75%
BANPU-R 924,400 5,319,315 1.74%
TASCO 150,000 3,825,000 1.64%
KBANK 150,200 12,857,925 1.62%
TQM 20,000 2,500,000 1.56%
BBL 122,600 12,929,950 1.46%
PRM 500,000 4,550,000 1.46%
PTT 966,400 36,249,850 1.46%
TU 212,000 3,116,400 1.36%
AOT 236,600 13,457,825 1.30%
AWC-R 720,600 2,887,188 1.19%
PTTEP-R 125,000 11,325,000 1.08%
CPN 83,200 3,972,300 1.07%
AEONTS 21,100 2,266,600 1.02%
SHR 70,000 140,000 0.99%
SYNEX 35,000 451,500 0.96%
GLOBAL 86,600 1,751,140 0.93%
THANI 1,342,000 5,045,920 0.93%
PTTGC 150,000 7,200,000 0.85%
TOP 77,900 3,369,175 0.78%
MINT 412,700 9,220,790 0.77%
TISCO-R 28,500 1,920,175 0.73%
CBG 20,000 2,470,000 0.71%
TISCO 24,600 1,660,500 0.63%
LH 164,100 1,238,955 0.62%
BEM 129,700 1,206,210 0.61%
TMB-R 501,600 466,488 0.59%
MTC 62,900 3,238,350 0.55%
BBL-R 45,200 4,786,600 0.54%
SCB-R 39,100 2,821,650 0.49%
ADVANC 16,900 3,127,650 0.36%
OSP-R 24,200 961,950 0.36%
SCB 26,700 1,934,125 0.34%
GPSC-R 44,400 2,874,850 0.31%
PSL 30,000 147,400 0.30%
BDMS 61,400 1,246,420 0.25%
BGRIM-R 20,100 959,775 0.25%
JMART 50,000 825,000 0.25%
TRUE 269,000 914,600 0.25%
CRC 126,000 3,940,500 0.24%
SAWAD 56,600 2,729,000 0.23%
STA 14,000 365,000 0.21%
IVL 26,900 661,740 0.16%
RS 5,400 104,220 0.16%
AAV 250,000 499,000 0.14%
INTUCH 9,800 540,350 0.14%
THCOM 80,000 525,000 0.14%
TTCL 60,000 195,600 0.13%
AP 10,000 63,500 0.11%
GPSC 15,900 1,035,000 0.11%
KTC 5,000 156,250 0.11%
MAJOR 3,000 49,800 0.07%
SPRC 35,000 243,250 0.07%
HANA 2,400 98,100 0.05%
KCE 10,000 305,000 0.05%
BCH 2,000 30,400 0.04%
DELTA 1,000 117,000 0.04%
TRUE-R 43,700 149,698 0.04%
UTP 2,000 30,800 0.04%
BEM-R 7,000 64,750 0.03%
PLANB 4,000 23,800 0.02%
CK 1,000 18,200 0.01%
INTUCH-R 600 33,000 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น